O nas

Idea powołania Akademii Artystycznej Art2You zrodziła się w umysłach przyjaciół, których łączy wspólna pasja jaką jest umiłowanie muzyki. Pomysłowi jej założenia towarzyszyło jednak także inne uczucie, które co do zasady trudno nazwać twórczym, mianowicie frustracja. Połączenie tych dwóch emocji, w tym przypadku przerodziło się w konkretne działanie, które mamy  nadzieję na trwałe wpisze się w krajobraz życia muzycznego Pomorza.
 
Uznawszy, że brak jest obecnie instytucji, która wspierałaby rozwój i karierę młodych muzyków, studentów i absolwentów uczelni muzycznych, chcemy  dać im szansę koncertowania oraz zdobywania szlifów scenicznych poprzez udział w realizowanych przez Akademię wydarzeniach. W toku studiów i bezpośrednio po zakończeniu edukacji muzycznej mają oni bowiem ograniczone możliwości prezentowania swych umiejętności szerszej publiczności, którą to lukę Akademia stara się wypełnić.
 
Mając świadomość zaniechania edukacji muzycznej w szkołach powszechnych,  chcemy  także zachęcić dzieci oraz młodzież do słuchania muzyki i rozwijania wrażliwości muzycznej, poprzez organizację ciekawych i prowadzonych w nowatorski sposób spotkań z udziałem współpracujących z Akademią artystów, połączonych z działaniami edukacyjnymi w zakresie sztuki muzycznej.
 
Jednym z celów Akademii jest krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie i promocja muzyki jako dziedziny sztuki, toteż chcemy docierać w miejsca gdzie muzyka trafia zdecydowanie za rzadko: do bibliotek, do małych miejscowości, w których przekonanie o braku odpowiedniego zaplecza scenicznego hamuje wszelką działalność kulturalną, ale także do mieszkań prywatnych, wskrzeszając tradycje domowego muzykowania.
 
Pragniemy, aby dzięki jej działalności, także odbiorcy, słuchacze, czerpali radość ze spotkania z muzyką, bez tworzenia sztucznych barier i w przekonaniu, że wrażliwość muzyczna i odczuwanie piękna dostępne są dla wszystkich, którzy w tej estetyce zechcą poszukać swojego miejsca.